Voltaires flickvän

Voltaires-Flickvän-02

Rikedom, hazardspel, flärd och lyx – Émilie du Châtelet föddes 1706 till en snäv och otillåtande roll som maka, moder och adelsdam.

Hon var dock också ett vetenskapligt geni.

Hon törstade lika mycket efter kärlek, som efter kunskap och sanning. Hennes bragder, upptäckter och normbrytande leverne är otroliga, men trots det så glömde eftervärlden nästan bort henne. Hennes största bedrift var nämligen att ha varit Voltaires flickvän…


I performance-verket “Voltaires Flickvän” försöker Fräulein Frauke göra upp med bilden av den mångfasetterade Markisinnan Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, Marquise du Châtelet.  För elva år sedan så läste Frauke en bok om Émilie och Voltaires kärlekshistoria, och sedan dess har hon fascinerats av denna fantastiska kvinna och intellekt.

Som vetenskapskvinna i Europa under upplysningstiden utmanade hon normer och ifrågasatte status quo. Hon gjorde upptäckter inom fysik, kemi och biologi, översatte verk och skrev kåsserier, religös kritik och filosofi, med flera utgivna verk, även under sin livstid. Hennes största bedrift var att översätta Newtons största bok till franska – en översättning som än i dag är den som används!

Men, det var aldrig nog, hon fick aldrig plats i Vetenskaps Akademin, hon dog bokstavligen av kärlek (i barnsäng) med timmar att avvara från utförandet av hennes sista och viktigaste verk!
Vad hon ville ha var kärlek – kärlek och respekt.


Detta “work in progress” ska bli ett performance-verk där Frauke tittar på Émilies liv, hennes upptäckter, hennes förhållande till det stora “geniet” Voltaire, hennes kärlekstörst, andra pojkvänner och normbrytande kärleksliv och hennes önskan att få vara MED.

Det kommer också paraleller till Felicias liv och vetenskapsintresse.

Känslor som är så bekanta för oss alla. Vi kan se hur lite som har hänt under åren som har gått, hur geniala kvinnor står bakom sina geniförklarade män, och därefter blir bortglömda.
Vi välkomnar Émilie tillbaka till världen och tackar henne för hennes mod och kvicka intelligens!

Verket kommer att utspelas på en scen med en blandning av teater och performance. Det blir både tal och ljudinspelningar och verket ämnar berätta om Émilie och hennes liv och upptäckter, samt dra paralleller till dagens samhälle och exempel på kvinnor i liknande situationer.

Skriven och framförd av Felicia Bichard.